Strategic Infrastructure and Investments Bulgaria 2020

ЗА СЪБИТИЕТО:
Петнадесетото издание на Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2020“ ще се фокусира върху приоритетите, стратегиите и моделите на финансиране в България и страните от Югоизточна Европа в контекста на „Европейската зелена сделка“, както и върху текущото състояние на мащабните транспортни, енергийни и екологични инфраструктурни проекти.

Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2020“, организирана от ГРАДЪТ Медиа Груп, със стратегическото партньорство на Европейска инвестиционна банка, е професионална публична платформа, а партньори на събитието, което се провежда от 2006 г. насам, са ресорните министерства на Република България – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Министерство на енергетиката (МЕ).
 

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ПРОГРАМАТА:
- Стратегическите инфраструктурни проекти във време на климатични предизвикателства. Регионална свързаност, икономическа устойчивост, социално развитие в България и региона. Зелената трансформация и климатичните предизвикателства като възможност – приоритети и стратегии.
- Мобилизиране на инвестициите в стратегическа инфраструктура чрез гъвкави финансови инструменти като акселератор за трансформация, конкурентоспособност и приобщаване на България и страните от Югоизточна Европа.
- Стратегическите транспортни и информационни инфраструктурни проекти - мобилност, кохезия и свързаност в период на динамично икономическо развитие
- Регионалната политика на България  – растеж и устойчиво развитие на регионите
- Енергийна инфраструктура: диверсификация на енергийните източници и политики за България и региона
- Екологична инфраструктура: предизвикателства и синхронизиране на общоевропейските политики за климата 
- Финансиране: Съвременните финансови модели и инструменти в отговор на нарастващата нужда от модерна инфраструктура и фискалните предизвикателства. Потенциал за публично-частно партньорство – възможности и рискове
- Инфраструктура 2030 – технологиите и стратегическата инфраструктура


АУДИТОРИЯ:
- Представители на Европейската комисия
- Представители на ресорните министерства от България и региона
- Представители на държавни агенции и комисии от България и региона
- Посолства и търговски представителства
- Браншови организации
- Кметове и представители на общини
- Инвеститори и инвестиционни фондове
- Строителни компании
- Водещи компании от производствения сектор
- Спедиторски компании
- Консултантски компании
- Проектанти
- Компании за строителен надзор
- Правни и одиторски компании
- Застрахователни компании
- Доставчици на иновативни продукти и решения, свързани с изграждането на стратегическата инфраструктура
- Банки


РЕГИСТРАЦИЯ:
Early Bird регистрация (до 1 март 2020 включително): 120 евро без ДДС
Регистрация след 1 март 2020: 140 евро без ДДС


ИНТЕРЕСУВАТЕ СЕ ОТ УЧАСТИЕ?
Свържете се с нас, за да обсъдим възможности за присъствие на Вашата компания в Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2020“ на:
E: events@thecitymedia.bg
T:  +359 2 958 88 33

Стратегически партньор:

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Медийни партньори:

Research & database платформа: