Минали събития

Конференция "Инфраструктурни проекти, България 2007 - състояние и перспективи"

14-15 март 2007 г.
 

Стратегически партньор:

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Медийни партньори:

Research & database платформа: