Програма

Програма*:
 

9:00 – 9:30 Регистрация

9:30 – 09:45 Официално откриване: Стратегическите инфраструктурни проекти във време на климатични предизвикателства. Регионална свързаност, икономическа устойчивост, социално развитие в България и региона. Зелената трансформация и климатичните предизвикателства като възможност – приоритети и стратегии.
Бойко Борисов, министър-председател, Република България (поканен)

09:45 – 11:00 Откриваща сесия: „Европейска зелена сделка“- предизвикателствата за България и Югоизточна Европа

09:45 – 10:00 Мобилизиране на инвестициите в стратегическа инфраструктура чрез гъвкави финансови инструменти като акселератор за трансформация, конкурентоспособност и приобщаване на България и страните от Югоизточна Европа.
Лиляна Павлова, вицепрезидент, Европейска инвестиционна банка

10:00 – 10:10 Приоритети, политики и стратегии за развитие на стратегическа инфраструктура и подобряване на регионалната свързаност и интеграция
Искра Михайлова, депутат в европейския парламент, заместник-председател група „Renew Europe“

10:10 – 10:20 Стратегическите транспортни и информационни инфраструктурни проекти - мобилност, кохезия и свързаност в период на динамично икономическо развитие
Росен Желязков
, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България (поканен)

10:20 – 10:30 Регионалната политика на България  – растеж и устойчиво развитие на регионите
Петя Аврамова
, Министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България (поканена)

10:30 – 10:40 Енергийна инфраструктура: диверсификация на енергийните източници и политики за България и региона
Теменужка Петкова, Министър на енергетиката на Република България (поканена)

10:40 – 10:50 Екологична инфраструктура: „Предизвикателства и синхронизиране на общоевропейските политики за климата и водите“
Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите на Република България

10:50 – 11:00 Кафе пауза

11:00 – 12:30 Панел 1: Финансиране: Съвременните финансови модели и инструменти в отговор на нарастващата нужда от модерна инфраструктура. Потенциал за публично-частно партньорство – възможности и рискове
-Mобилизиране на инвестициите в стратегическа инфраструктура чрез гъвкави финансови инструменти. Какви възможности за реализация на инфраструктурни проекти предоставя Invest.eu като програма в периода 2021 – 2027?
- Привличане на частен капитал в развитието на инфраструктурни проекти: Какви са възможностите и рисковете за публичния и за частния сектор? Кои са ключовите характеристики ,на които капиталовите проекти трябва да отговарят, за да бъдат подходящи за финансиране чрез ПЧП?

Участници:
Маринела Петрова, заместник-министър на финансите на Република България (поканена)
Борислава Габровска, съветник, Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси
Представител на Европейска банка за възстановяване и развитие
Представител на Световна банка
Давид Делгадо, Старши инвестиционен директор за Централна Европа, Meridiam
Представител на PWC
Представител на Kinstellar
Представител на UniCredit Bulbank

Модератор: Камен Кръстев, Изпълнителен директор, Градът Медиа Груп

12:30 – 13:30 Обяд

13:30 – 15:00 Панел 2: Свързаност и мобилност: Приоритетните проекти в контекста на новите мерки за достигане на нулеви нетни емисии в ЕС до 2050 година. 
- Пътна транспортна инфраструктура - приоритети за новия програмен период 2021-2027.
- Железопътна инфраструктура: модернизация на ключови жп участъци в България, като важен елемент от развитието на коридорите на Ten-T мрежата – какво предстои?
- Столичното метро: ключовият екологичен транспортен проект на София
- Навлизането на 5G мрежите и ефектът върху технологичната свързаност
- JASPERS – подкрепа при подготовката на проекти за подобряване на пътната безопасност, адаптиране на системите към бъдещата мобилност, иновативен транспорт, адаптация към изменение на климата
- Е-мобилността, автономните превозни средства и ефектът им при трансформацията на съществуващата и планирането на бъдещата транспортната инфраструктура. Зарядната инфраструктура като ключов компонент – успешни модели.
- „Автомагистрала "Дунав-Егея" - ефективна, сигурна, мултимодална и екологична  инфраструктура“

Част 1

Участници:
Андреана Атанасова, заместник-министър с ресори „Информационни технологии“ и „Съобщения“, МТИТС
Нели Андреева, директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“, ДП „НКЖИ“
Д-р инж. Ангел Джоргов, зам. началник на Управление "Инвестиционна дейност" в "Метрополитен" ЕАД
Руслан Папазян, изпълнителен директор, Telelink

Модератор: инж. Иван Здравчев, председател на УС на БАКФЖС

Част 2

Участници:
Инж. Галина Василева, ръководител на Управляващия орган на ОППТИ 2014-2020 г., МТИТС
Страхил Христов, Европейска комисия
инж. Румен Марков, управител, Large Infrastructure Projects
инж. Златка Петева, директор на дирекция “Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020”, АПИ
Асен Антов, транспортен специалист, JASPERS Roads Division, Европейска инвестиционна банка
Иван Петков, експерт, Държавна aгенция „Безопасност на движението по пътищата“

Модератор: Стефан Чайков, председател на УС на ББК "Пътища"
 

15:10 – 16:00 Панел 3: Екологична инфраструктура - „ Зелената сделка“ - предизвикателства и възможности за България

Участници:
Представител на МОСВ
Юлиян Попов, старши политически съветник за ЦИЕ на Европейската климатична фондация
Боян Рашев, управляващ партньор, Denkstatt
Аглика Георгиева, еколог, Софпроект

Модератор: Добромир Симидчиев, изпълнителен директор, член на съвета на директорите, Hydrolia


*Програмата подлежи на промени

Стратегически партньор:

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Медийни партньори:

Research & database платформа: