Програма

Програма*:

9:00 – 9:30 Регистрация

9:30 – 09:45 Официално откриване: Стратегическите инфраструктурни проекти във време на климатични предизвикателства. Регионална свързаност, икономическа устойчивост, социално развитие в България и региона. Зелената трансформация и климатичните предизвикателства като възможност – приоритети и стратегии.
Бойко Борисов, министър-председател, Република България (поканен)

09:45 – 11:00 Откриваща сесия: „Европейска зелена сделка“- предизвикателствата за България и Югоизточна Европа

09:45 – 10:00 Мобилизиране на инвестициите в стратегическа инфраструктура чрез гъвкави финансови инструменти като акселератор за трансформация, конкурентоспособност и приобщаване на България и страните от Югоизточна Европа.
Лиляна Павлова, вицепрезидент, Европейска инвестиционна банка


10:00 – 10:10 Стратегическите транспортни и информационни инфраструктурни проекти - мобилност, кохезия и свързаност в период на динамично икономическо развитие
Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България (поканен)

10:10 – 10:20 Регионалната политика на България  – растеж и устойчиво развитие на регионите
Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България (поканена)

10:20 – 10:30  Енергийна инфраструктура: диверсификация на енергийните източници и политики за България и региона
Теменужка Петкова, Министър на енергетиката на Република България (поканена)


10:30 – 10:40  Екологична инфраструктура: предизвикателства и синхронизиране на общоевропейските политики за климата 
Емил Димитров, Министър на околната среда и водите на Република България (поканен)

10:40 – 10:50 Развитието на статегическата инфрастуктура - основен инструмент за конкурентоспособна икономика с висока добавена стойност
Емил Караниколов, Министър на икономиката на Република България (поканен)

10:50 – 11:00 Приоритети, политики и стратегии за развитие на стратегическа инфраструктура и подобряване на регионалната свързаност и интеграция
Искра Михайлова, депутат в европейския парламент, заместник-председател група „Renew Europe“

11:00 – 12:00   Панел 1: Финансиране: Съвременните финансови модели и инструменти в отговор на нарастващата нужда от модерна инфраструктура и фискалните предизвикателства. Потенциал за публично-частно партньорство – възможности и рискове
- Стимулиране и мобилизиране на инвестициите в стратегическа инфраструктура чрез гъвкави финансови инструменти. Какви възможности за реализация на инфраструктурни проекти предоставя Invest.eu като програма в периода 2021 – 2027?
- Привличане на частен капитал в развитието на инфраструктурни проекти: Какви са възможностите и рисковете за публичния и за частния сектор? Какви характеристики трябва да имат капиталовите проекти, за да бъдат подходящи за финансиране чрез ПЧП?
- Case study: Концесия „Летище София“ – инвестиционни проекти и планове за развитие
Участници:
Очаквайте скоро

12:00 – 13:00 Обяд

13:00 – 14:30 Панел 2: Свързаност и мобилност: Транспортна  и комуникационна инфраструктура – приоритетните проекти в контекста на новите мерки за достигане на нулеви нетни емисии в ЕС до 2050 година.
- Пътна транспортна инфраструктура - приоритети за новия програмен период 2021-2027.
- Железопътна инфраструктура: модернизация на ключови жп участъци в България, като важен елемент от развитието на коридорите на Ten-T мрежата – какво предстои?
- Столичното метро: ключовият екологичен транспортен проект на София
- Пристанища– инвестиционни проекти 2020. Възможности за развитие. България като ключов интегриран транспортен хъб.
- Навлизането на 5G мрежите и ефектът върху технологичната свързаност
-Е-мобилността, автономните превозни средства и ефектът им при трансформацията на съществуващата и планирането на бъдещата транспортната инфраструктура. Зарядната инфраструктура като ключов компонент – успешни модели.
Участници:
Очаквайте скоро

14:40 – 15:40 Панел 3: Енергийна инфраструктура, като ключова сфера за постигане на диверсификация и климатично неутрална икономика
- Мащабните инвестиционни проекти за развитие на газопреносната система. Предстоящи стъпки и етапи при реализацията на газов хъб „Балкан“
- Инвестиционни проекти, свързани с експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа
- Енергийна инфраструктура и технологии – модели за генериране и използване на данни
Участници:
Очаквайте скоро

15:50 – 16:50 Панел 4: Екологична инфраструктура – между текущите проекти и предизвикателства и общоевропейските политики за климата 
- Язовирите и ВиК мрежата – предизвикателствата и нови проекти
- Отпадъците в контекста на новите зелени политики и кръговата икономика
- Big data: Екологичната инфраструктура и технологиите: превенция и оптимизация на рисковете чрез използване на технологични решения
Участници:
Очаквайте скоро

*Програмата подлежи на промени

Стратегически партньор:

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Медийни партньори:

Research & database платформа: