Инж. Румен Марков управител, Large Infrastructure Projects

Инж. Румен Марков

Инж. Румен Марков е строителен предприемач и управител на Лардж Инфрастръкчър Проджектс ООД – компания, която  създава и развива големи инфраструктурни проекти с Пан - Европейска значимост в областта на транспорта и управлението на водите.  Мотото на дружеството е „Необходимият размер на проектите за една по- добра Европа“. Днес той представя водещия проект на дружеството за изграждане на модерна, мултимодална, екологична и сигурна автомагистрала в България в направлението Север –Юг: АМ „Дунав-Егея“.