Искра Михайлова депутат в европейския парламент, заместник-председател група „Renew Europe“

Искра Михайлова

Член на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика,

Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия, 

Делегация в Парламентарна асамблея Евронест