Маринела Петрова заместник-министър на финансите

Маринела Петрова

През 1992 г. започва като експерт в Агенцията за икономическо програмиране и развитие (впоследствие преименувана на Агенция за икономически анализи и прогнози), в която през май 2001 г. става директор на дирекция „Европейска интеграция". Отговаря за преговорите по изпълнение на икономическите критерии за членство в ЕС и по глава „Икономически и паричен съюз". През 2009 г. постъпва в Министерството на финансите като директор на дирекция „Европейски въпроси и политика". От октомври 2010 г. е директор на дирекция „Икономическа и финансова политика" в Министерството на финансите, където отговаря за изготвянето на Националната програма за реформи и Конвергентната програма, наблюдението по макроикономическите дисбаланси, подготовката на позициите и участие в съветите ЕКОФИН, Икономически и финансов комитет (EFC), Комитета по икономически политики (EPC), Бюджетен комитет и други европейски формати. Има пряка отговорност в подготовката на присъединяването на страната ни към Европейския паричен съюз. От юли 2016 г. заема длъжността заместник-министър.

Свободно владее английски език, ползва френски и руски.