Нели Андреева директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“, ДП „НКЖИ“

Нели Андреева

Директор на Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“, ДП НКЖИ


Магистър по Международни икономически отношения и Управление на проекти.


Притежава над 12 години опит при управлението на програми и проекти в транспортния сектор, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.