ИНЖ. ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ръководител на Управляващия орган на ОППТИ 2014-2020 г., МТИТС

ИНЖ. ГАЛИНА ВАСИЛЕВА

Галина Василева е директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в транспортното министерство от края на февруари 2010 г.

От 1996 г. до септември 2009 г. в Агенция "Пътна инфраструктура" е директор на "Изпълнение на проекти по оперативна програма "Регионално развитие" и ФАР-ЕС"