Страхил Христов Европейска комисия

Страхил Христов

Страхил Христов е програмен мениджър за европейските структурни и инвестиционни фондове в Европейската комисия, ГД „Регионална и селищна политика“. Управлява оперативната програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ за периода 2014—2020 г. и работи по подготовката и приоритетите за следващия период на финансиране 2021—2027 г.

Преди това Страхил е бил Политически Администратор в Европейската комисия, ГД „Околна среда„ отдел „Биоразнообразие„, работещ по реализацията на целите на “Европейската Стратегия за Биоразнообразие 2020”.

Преди да постъпи в Комисията, Страхил е бил мениджърски консултант, специализирайки в оценяването на корпорации и финансов анализ. Той притежава бакалавърска степен по международна бизнес икономика от „Университета на Манчестър“ и магистратура по финанси и инвестиции от университета „Еразмус“, Ротердам.