Иван Петков експерт, Държавна aгенция „Безопасност на движението по пътищата“

Иван Петков

Експерт с повече от 13 години опит в пътното дело. Значителни познания в Транспортните политики и институции, нормотворене, участие в експертни групи на местно и европейско ниво, практичен опит в различните етапи на инвестиционния процес и управление на проекти. Магистър по Транспортно строителство, Специализация - Лисабонски Технически Университет – Масачузетски Технически Университет –Структурно финансиране на Транспортни проекти и Транспортна Политика