ИНЖ. СТЕФАН ЧАЙКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ПЪТИЩА

ИНЖ. СТЕФАН ЧАЙКОВ

Инж. Стефан Чайков е завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия и е специалист по транспортно строителство. От 26 август 2013 е назначен за председател на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура". Дотогава е председател на Българска браншова камара "Пътища". Понастоящем е председател на УС на ББК "Пътища".