Добромир Симидчиев изпълнителен директор, член на съвета на директорите, Hydrolia

Добромир Симидчиев

Добромир Симидчиев е международно признат експерт и мениджър с богат опит в областта на разработването на политики, стратегическо и инвестиционно планиране, управление на промяната. Доказан специалист в ефективно и дългосрочно управление на активи и инженерни услуги във водния сектор.

Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в периода 2011-2014 по времето на три правителства на България.