Програма

РАБОТНА ПРОГРАМА*(подлежи на промяна)

8:30 – 9:00 ч.  Регистрация
 
 
9:00 – 9:40 ч. Официално откриване
Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България (поканен)
Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България (поканена)
Нено Димов, Министър на околната среда и водите на Република България (поканен)
Теменужка Петкова, Министър на енергетиката на Република България (поканена)
Витория Алиата ди Вилафранка, директор, Генерална дирекция „Регионална и градска политика" (DG REGIO), Европейска комисия
 
 
10:00 – 11:30 ч. Панел 1: Стратегическа ифраструктура и инвестиции - България и Югоизточна Европа: перспективи, приоритети и стратегии
-Недостигът на капацитет на стратегическата инфраструктура в Югоизточна Европа като основно предизвикателство за икономическото развитие и растеж на региона – възможни сценарии и инвестиционни приоритети при реализацията на разширената Ten-T мрежа
-Свързаност и подобряване на проектните и инвестиционните показатели чрез прилагане на по-ефективна регионална координация
-Капиталови потоци и инфраструктурни проекти - Европа 2019 - Къде е мястото Югоизточна Европа на европейската инвестиционна карта?
-Как да финансираме бъдещата нужда и да подобрим качеството на настоящата стратегическа инфраструктура на Югоизточна Европа, без да нарушаваме фискалната стабилност? финансови инструменти и потенциал за публично-частно партньорство – възможности и рискове. Case studies 
 
Поканени участници:
Витория Алиата ди Вилафранка, директор, Генерална дирекция „Регионална и градска политика" (DG REGIO), Европейска комисия
Илияна Цанова, заместник-управляващ директор, Европейския фонд за стратегически инвестиции(ЕФСИ)
Представител на Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)
Лариса Манастърли, директор за България, Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Кристобал Милан де ла Ластра, началник отдел "Транспорт: Централна и Югоизточна Европа", Connecting Europe Facility
Представител на Министерство на регионалното развитие и благоустройството/Министерство на финансите
Представител на Световна банка
Марцена Рител, директор, Капиталови проекти и инфраструктура в Централна и Източна Европа, PwC Полша
Камил Блажек, партньор и ръководител сектор Инфраструктура, Kinstellar
Представител на KPMG CEE
Case study: Представител на PPP/SPV
 
Модератор: Камен Кръстев, управител, ГРАДЪТ Медиа Груп
 
11:30 – 11:45 ч. Кафе пауза 
 
11:45 – 12:15 ч. Панел 2: Енергийна инфраструктура – проекти и инвестиции 2019
-Приоритетни инвестиционни проекти за развитие на газопреносната система. Предстоящи стъпки и етапи при реализацията на газов хъб „Балкан“
-Акцент: Междусистемна газова връзка Гърция – България“ – актуално състояние и предстоящи стъпки
-Инвестиционни проекти свързани с експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа
 
Поканени участници:
Жечо Станков, заместник-министър, Министерство на енергетиката
Владимир Малинов, изпълнителен директор на „Булгартрансгаз” ЕАД
Теодора Георгиева, изпълнителен директор на ICGB
Ангелин Цачев, член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЕСО ЕАД
 
12:15 – 13:15 ч. Обяд
 
13:15 – 14:30 ч. Панел 3: Транспортна инфраструктура България 2019 - предизвикателства при изпълнението на стратегически транспортни инфраструктурни проекти
-Финансиране: Приоритети за развитие на транспортната инфраструктура след 2020 г.
-Пътна инфраструктура: какъв е напредъкът по планирането и реализацията на приоритетните пътни проекти в България? 
-Железопътна инфраструктура: Кои са актуалните жп проекти и на какъв етап на развитие са?
-Предизвикателства при изпълнението на участъците от третия метродиаметър.Бъдещи планове за развитие на Столичното метро - перспективи и стратегии.
-Пътна безопасност: Какви мерки са заложени за подобряване на пътната безопасност, качеството и контролът на изпълнение на транспортните инфраструктурни проекти
 
Поканени участници:
инж. Галина Василева, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г."
Представител на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Георги Терзийски, председател на управителния съвет на Агенция "Пътна Инфраструктура"
инж. Красимир Папукчийски, генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“
проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен” АД
Малина Крумова, председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
 
Модератор: Стефан Чайков, председател на УС на ББК "Пътища"
 
14:30 - 15:30 ч. Панел 4: Съвременни модели, иновации и технологии при развитието на стратегическата инфраструктура
-Климатичните промени и влиянието им върху състоянието на инфраструктурата - модели на адаптация.
-Електромобилите,  зарядната инфраструктура и автономните превозни средства като фактори при планирането на бъдещата транспортна инфраструктура. Интелигентни транспортни системи. 
-Реакция при кризи и бедствия. Превенция и оптимизация на рисковете чрез използване на технологични решения. 
 
Поканени участници:
Представител на Jaspers
Представител на Световна Банка
Представител на технологична компания
 

*Организаторите си запазват правото на промени по програмата

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Браншови партньори:

Медийни партньори:

Research & database платформа:

Партньор в печатните услуги: